Valet av skåp beror på vad ni vill skydda, nedan så presenteras olika typer av skåp med förklaringar samt länkar till respektive typ av skåpkategori.

Kassaskåp och värdeskåp:    
Denna typ av skåp används då personliga, konfidensiella handlingar skall skyddas för obehöriga. Vidare så används även kassaskåp för att stöldskydda  värdefull egendom som tex. kontanter, värdeföremål, och dyrbar utrustning.
De nya värdeskåpen är klassificerade i den nya Europeiska standarden EN1143-1 och anges som Grade, där den lägsta stöldklassningen är Grade 0 och den högsta grade 7.De olika godkända beloppsbegränsningarna i respektive Grade finner ni om ni trycker på länken ovan.

Det har förekommit en mängd olika klassningar under årens lopp och de är fortfarande godkända av försäkringsbolagen. Äldre begagnade godkända värdeskåp till riktigt bra priser hittar ni här LÄNK

Brandsäkra dokumentskåp: 
Viktiga handlingar skyddas mot brand i denna typ av skåp. Det finns 2 olika brandklassningar som skallskydda mot brand och de har brandklassningen 60 respektive 120 minuter. Vilket betyder att ett skåp som har 60 minuters brandklass skyddar innehållet i skåpet i 60 minuter.
Brandtestet betyder att skåpet ställs in i en ungn som är drygt 1000 grader varmt och efter 60 minuter så tar man ut skåpet och innertemperaturen får då inte överstiga 175 grader. Samma förfaringsätt gäller för skåp med 120 minuters brandklass.

Säkerhetsskåp: 
Säkerhetsskåp används främst idag för att stöldskydda datorer, både privatpersoner, större organisationer och skolor köper mycket av denna typ av skåp. Populärtär också att köpa ett skåp med elkodlås så alla som skall ha tillgång till innehållet i skåpet har koden.

Nyckelskåp: 
SS3492 heter stöldklassningen som försäkringsbolagen kräver när det gäller att stöldklassa viktiga nycklar / huvudnycklar.
Det finns också oklassade nyckelskåp som erbjuder ett bra skydd, mycket populärt inom vård och omsorg.