Populära produkter

billiga nyckelskåp online

Populära produkter

Köpa Kassaskåp? Vi har rätt kassaskåp för dig.

Kassaskåp är ett inarbetat produktnamn som avser starka brandsäkra skåp. Den rätta benämningen kassaskåp avser brandsäkra säkerhetsskåp SS3492 men heter då SS3493. Både SS3492 och SS3493 är godkända att stöldskydda kontanter, nycklar, datorer, vapen dyra instrument osv i.

SS3492 – Godkänt av försäkringsbolagen

Stöldklassade SS3492 nyckelskåp är en rätt produkt grupp när man vill ha sina nycklar ifred. Det är även skyddsklassen SS3492 som försäkringsbolagen kräver vid skydd av t.ex.. bilnycklar, huvudnycklar och andra viktiga nycklar. De skåpen kan med fördel utrustats med ett elkodlås så att berörda medarbetare enkelt kan komma åt nycklarna.

1 års garanti på begagnade kassaskåp

De begagnade kassaskåp, säkerhetsskåp SS 3492, värdeskåp och brandsäkra dokumentskåpen vi erbjuder lämnar vi 1 års garanti på. De är genomgångna samt funktionstestade utan anmärkning. Ni hittar de skåpen i fyndhörnan. Vi har alltid ca: 100 stycken begagnade kassaskåp, värdeskåp och brandsäkra dokumentskåp i lager. 30-70% under nypris.

Frågor & svar

Vad är skillnaden mellan kassaskåp och värdeskåp?

Kassaskåp har samma inbrottstest som säkerhetsskåp med tillägget att de även är brandklassade. Testnormen heter då SS 3493 och brandskyddet är vanligen 60P enligt NT Fire 017.
Passar bra för den lilla butiken, man kan försäkra 20-30.000 kr i skåpet, det varierar mellan olika försäkringsbolag. Vidare bra för skydd av viktiga dokument med krav på oåtkomlighet eller varför inte låsa in hemmets värdesaker och viktiga papper.

I ett värdeskåp får man försäkra kontanter och värdeföremål. Avgörande för hur stort försäkringsvärdet blir, är skåpets inbrottsklassning. Det finns värdeskåp, godkända för nattförvaring av 50.000 kr. upp till miljonbelopp.

Värdeskåp är oftast testade och certifierade enligt den nya Europanormen EN 1143-1 där skåpen finns i olika nivåer, så kallade Grade (Grade 0-Grade X). Ju högre Grade desto högre förvaring. Ett värdeskåp är inte med självklarhet brandklassat men detta alternativ finns också.. Ett värdeskåp skaffar man för att kunna försäkra sitt innehåll och försäkringsförbundet jobbar med en gemensam lista för alla försäkringsbolag med rekommenderade beloppsbegränsningar för de olika klassningarna.

Några användningsområden är att som guldsmed eller urmakare låsa in sina föremål eller att som polismyndighet eller vapensamlare låsa in tyngre vapen. Ett värdeskåp kan inredas på många sätt, ett exempel är att sätta in en deponeringsinsats där personal deponerar sina dagskassor.

Vi har flera begagnade kassaskåp / värdeskåp med äldre stöldklassning än EN 1143-1 som är godkända av försäkringsbolagen. De säljer vi med 1 års garanti.

Varför behövs ett brandsäker dokumentskåp / kassaskåp?

Brandsäkra dokumentskåp skaffar man främst för att brandskydda viktiga pappers dokument såsom tex. bolagspapper, journaler, avtal, pågående affärsprojekt osv.

I dokumentskåpet blir den maximala innertemperaturen vid brand c:a 180 grader, vilket motsvarar gränsen för vad papper tål innan det blir oläsligt. Brandtestet sker i ugn som hettas upp till drygt 1000 grader, en extremtemperatur som tjänar som norm vid test.

Dokumentskåpen har inget certifierat inbrottsskydd men erbjuder dock ett visst tillgreppsskydd. Försäkringsförbundets direktiv till försäkringsbolagen säger att ca: 10.000 kr i handkassa får förvaras i ett brandsäkert dokumentskåp.
Dokumentskåp är testade och certifierade enligt Nordisk Standard, NT Fire 017, i 60 respektive 120 minuter (60P och 120P). P står för papper och siffrorna för antal minuter som skåpet är brandklassat för. 120P är den standard som krävs av den offentliga sektorn enl. arkiveringslagen samt företag med högt säkerhetstänkande.

Ett dokumentskåp är framför allt anpassat för förvaring av pärmar men kan inredas på ett antal olika sätt, t.ex med hängmappsram, låsbar låda eller en datamediainsats för brandskydd av datamedia.

Vad är skillnaden mellan ett vertikalskåp och dokumentskåp?

Vertikalskåp / Mappskåp har samma egenskaper som dokumentskåp och testas på samma sätt. Skillnaden är att ett vertikalskåp är konstruerat för att skydda hängmappar med utdragbara lådor i stället för en dörr.

Våra vertikalskåp är testade och certifierade enligt Nordisk Standard, NT Fire 017, i 60 respektive 120 minuter (60P och 120P). En fördel med vertikalskåp är att varje låda är en egen brandcell dvs. om en låda är öppen vid brand så klarar sig de övriga då de är enskilda brandceller.
Ett vertikalskåp ger det bästa kapacitetsutnyttjandet dvs. ta minst plats när man skall använda ett hängmappssystem.

Varför är priset på begagnade kassaskåp så mycket lägre än nytt?

Att köpa tidigare använda skåp är en bra affär, både för plånboken och miljön, miljöpåverkan har redan skett.

Alla de begagnade kassaskåp vi säljer är genomgångna/besiktiga av fackman och ni har 1 års garant, precis som vid köp av ett nytt dyrt skåp.

Vilken typ av skåp behöver jag?

Det enkla svaret är vad vill ni skydda och mot vad?

Är det mot brand så behöver ni ett brandsäker dokumentskåp.

Är det mot stöld så behövs ett stöldklassat SS3492 skåp.

Är det både mot stöld och brand så behövs ett kassaskåp/värdeskåp.

– Vill ni få mer info så läs mer här.