Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp är en viktig investering för att säkra värdefulla föremål och dokument från stöld, brand och andra oönskade händelser. Denna typen av skåp är konstruerade med fokus på att ge högsta möjliga skydd och säkerhet för dina värdesaker och tillgångar.


Varför behöver man säkerhetsskåp?

Ett vanligt användningsområde för säkerhetsskåp är förvaring av viktiga dokument, smycken, kontanter och andra värdesaker. Denna typen av skåp kan användas både i hemmet och på kontoret för att säkerställa att känsliga objekt förvaras på ett tryggt sätt. Säkerhetsskåp finns i olika storlekar och utföranden för att möta olika behov.

En viktig egenskap hos säkerhetsskåp är att skåpen försvårar för tjuven vid ett eventuellt inbrott. Dagens moderna skåp är utrustade med avancerade låssystem och förstärkta lådor för att förhindra obehöriga att komma åt det som man valt att låsa in. Det finns en rad olika typer av lås, så som elektroniska koder, biometriska identifieringssystem och traditionella nyckellås. Vilket som passar er beror dels på preferenser och användningsområde.

Exemplevis är det mer än en person som ska ha tillgång till att kunna öppna säkerhetsskåpet och komma åt innehållet? Då kan ett kodlås vara lämpligt. Det blir både bekvämt och smidigt då man inte behöver hålla reda på några nycklar, som annars kan slarvas bort. Samt att de flesta kodlås till denna typen av skåp drivs med batterier så ingen kabeldragnings behövs och om batteriet tar slut till kodlåset på säkerhetsskåpet så byter man enkelt batteri vid knappsatsen.

Förutom inbrottsskydd är säkerhetsskåp även utformade för att skydda dess innehåll från brand. Många skåp är brandsäkra och kan stå emot höga temperaturer under en viss tidsperiod. Detta gör dem idealiska för att skydda viktiga dokument och andra material från förstörelse vid brand.

När man överväger att köpa ett säkerhetsskåp är det viktigt att utvärdera ens egna specifika behov. Det inkluderar att bestämma den önskade storleken på skåpet, vilken typ av låssystem som man föredrar och vilken nivå av brandskydd som krävs. Det är också viktigt att placera skåpet på en säker plats för att ytterligare maximera nyttan med skåpet.

Skåpet kan även inredas på en mängd olika sätt som tex. flera hyllor, hängmappsramar, nyckelkasseter, laptopavdelare. Inredning som gör det smidigt med förvaringen inne i skåpet.

Säkerhetsskåp med klassning SSF3492

Säkerhetsskåp med stöldklassningen SSF3492 är godkända säkerhetsskåp som försäkringsbolagen godkänner för förvaring och stöldskydd av tex. om man ska förvara saker så som  datorer, nycklar, vapen, viktiga dokument, dyra instrument/verktyg samt pengar. Säkerhetsskåp finns i flera olika storlekar, små skåp som SSK 50 som bara är 54 cm högt till det största skåpet RSK 1900/2 som är 190 cm högt och med dubbla dörrar.