Visar alla 12 resultat

Här hittar ni flera olika storlekar på stöldklassade SS3492 säkerhetsskåp. Dessa skåp är framtagna för att stöldskydda nycklar. Alla nyckelskåpen går med fördel att utrustas med elkodlås, monterat och klart vi leverans.

 


(De första 6 stycken skåpen som ni hittar har ej stöldklassen SS3492 utan är stöldfördröjande. Men de är utrustade med elkodlås som standard.)

Fördelarna med säkra nyckelskåp

Säkra nyckelskåp är en praktisk och säker lösning för att organisera och skydda viktiga nycklar. Dessa skåp är utformade med fokus på att förhindra obehörig åtkomst och samtidigt göra det lätt att hantera och hitta nycklar. Här är några aspekter som gör säkra nyckelskåp viktiga och användbara:

1. Organiserad nyckelhantering: Säkra nyckelskåp erbjuder en strukturerad och organiserad metod för att hantera nycklar. Genom att tillhandahålla specifika krokar eller fack för varje nyckel, underlättar de snabb och enkel åtkomst samtidigt som risken för förväxling minskas.

2. Säkerhet och åtkomstkontroll: Dessa skåp är konstruerade med säkerhet i åtanke. Starka material och lås med olika säkerhetsnivåer säkerställer att endast auktoriserade personer har tillgång till nycklarna. Detta är särskilt viktigt för att förhindra obehörig användning eller förlust av viktiga nycklar.

3. Mångsidighet och kapacitet: Säkra nyckelskåp finns i olika storlekar och kapaciteter för att möta olika behov. Från mindre skåp för hushållsnycklar till större enheter som används i kommersiella eller institutionella sammanhang, dessa skåp är mångsidiga och anpassningsbara.

4. Översiktlig märkning och identifikation: Många säkra nyckelskåp erbjuder möjligheten att märka eller identifiera varje nyckelplats. Detta underlättar inte bara för användaren att hitta rätt nyckel snabbt utan bidrar också till att hålla ordning och minimera risken för förväxling.

5. Användning i affärs- och institutionsmiljöer: Säkra nyckelskåp är oumbärliga i olika affärs- och institutionsmiljöer, inklusive fastighetsförvaltning, hotell, biluthyrning och fordonsverkstäder. Dessa skåp underlättar en effektiv och säker hantering av stora mängder nycklar.

6. Möjlighet till digitala lås- och åtkomstsystem: Vissa moderna säkra nyckelskåp integrerar avancerade digitala låssystem. Detta kan innefatta elektroniska koder, biometriska identifieringar eller fjärrstyrning, vilket ytterligare förstärker säkerheten och effektiviteten.

Sammantaget är säkra nyckelskåp en värdefull investering för alla som behöver en trygg och organiserad lösning för nyckelhantering. Oavsett om det används i hemmet eller i affärsverksamhet erbjuder dessa skåp säkerhet, ordning och enkel åtkomst till viktiga nycklar.

Stöldklassade nyckelskåp

Nyckelskåpen har samma stöldklassning SSF 3492 som säkerhetsskåpen med den skillnaden att de är inredda med nyckelkrokar. De flesta som beställer nyckelskåp vill att de är utrustade med kodlås vid leverans.

Det gör att alla som har behörighet till nycklarna använder sin kod. Det går även att utrusta nyckelskåpen med ett alkolås så att tex. chauffören som skall hämta ut sin nyckel måste blåsa först för att kunna öppna dörren och få sin nyckel.