Vilket kassaskåp ska jag välja?

1. KASSASKÅP / VÄRDESKÅP

Kassaskåp har samma inbrottstest som säkerhetsskåp med tillägget att de även är brandklassade. Testnormen heter då SS 3493 och brandskyddet är vanligen 60P enligt NT Fire 017.
Passar bra för den lilla butiken, man kan försäkra 20-30.000 kr i skåpet, det varierar mellan olika försäkringsbolag. Vidare bra för skydd av viktiga dokument med krav på oåtkomlighet eller varför inte låsa in hemmets värdesaker och viktiga papper.

I ett värdeskåp får man försäkra kontanter och värdeföremål. Avgörande för hur stort försäkringsvärdet blir, är skåpets inbrottsklassning. Det finns värdeskåp, godkända för nattförvaring av 50.000 kr. upp till miljonbelopp
.
Värdeskåp är oftast testade och certifierade enligt den nya Europanormen EN 1143-1 där skåpen finns i olika nivåer, så kallade Grade (Grade 0-Grade X). Ju högre Grade desto högre förvaring. Ett värdeskåp är inte med självklarhet brandklassat men detta alternativ finns också.. Ett värdeskåp skaffar man för att kunna försäkra sitt innehåll och försäkringsförbundet jobbar med en gemensam lista för alla försäkringsbolag med rekommenderade beloppsbegränsningar för de olika klassningarna.
Några användningsområden är att skydda dagskassor i butik, att som guldsmed eller urmakare låsa in sina föremål eller att som polismyndighet eller vapensamlare låsa in tyngre vapen. Ett värdeskåp kan inredas på många sätt, ett exempel är att sätta in en deponeringsinsats där personal deponerar sina dagskassor.

Vi har flera begagnade kassaskåp / värdeskåp med äldre stöldklassning än EN 1143-1 som är godkända av försäkringsbolagen. De säljer vi med 1 års garanti.

 2. BRANDSÄKRA DOKUMENTSKÅP

Brandsäkra dokumentskåp skaffar man främst för att brandskydda viktiga pappers dokument såsom tex. bolagspapper, journaler, avtal, pågående affärsprojekt osv.

I dokumentskåpet blir den maximala innertemperaturen vid brand c:a 180 grader, vilket motsvarar gränsen för vad papper tål innan det blir oläsligt. Brandtestet sker i ugn som hettas upp till drygt 1000 grader, en extremtemperatur som tjänar som norm vid test.

Dokumentskåpen har inget certifierat inbrottsskydd men erbjuder dock ett visst tillgreppsskydd. Försäkringsförbundets direktiv till försäkringsbolagen säger att ca: 10.000 kr i handkassa får förvaras i ett brandsäkert dokumentskåp.
Dokumentskåp är testade och certifierade enligt Nordisk Standard, NT Fire 017, i 60 respektive 120 minuter (60P och 120P). P står för papper och siffrorna för antal minuter som skåpet är brandklassat för. 120P är den standard som krävs av den offentliga sektorn enl. arkiveringslagen samt företag med högt säkerhetstänkande.

Ett dokumentskåp är framför allt anpassat för förvaring av pärmar men kan inredas på ett antal olika sätt, t.ex med hängmappsram, låsbar låda eller en datamediainsats för brandskydd av datamedia.

3. VERTIKALSKÅP / MAPPSKÅP

Vertikalskåp / Mappskåp har samma egenskaper som dokumentskåp och testas på samma sätt. Skillnaden är att ett vertikalskåp är konstruerat för att skydda hängmappar med utdragbara lådor i stället för en dörr.

Våra vertikalskåp är testade och certifierade enligt Nordisk Standard, NT Fire 017, i 60 respektive 120 minuter (60P och 120P). En fördel med vertikalskåp är att varje låda är en egen brandcell dvs. om en låda är öppen vid brand så klarar sig de övriga då de är enskilda brandceller.
Ett vertikalskåp ger det bästa kapacitetsutnyttjandet dvs. ta minst plats när man skall använda ett hängmappssystem.

4. SÄKERHETSSKÅP / LAPTOPSKÅP MED STÖLDKLASS SS3492

För att inbrottsskydda innehållet ska man skaffa ett säkerhetsskåp. Skåpen är tillverkade i 4 mm stålplåt och uppfyller vissa uppgivna krav på utformning av lås- och regelsystem. Inbrottstestet görs av av Svenska Stöldskyddsföreningen enligt normen SS 3492. Ett säkerhetsskåp ger inget brandskydd.

Användningsområdena är många och även utbudet av inredning. Det är klassningen SS 3492 som krävs för förvaring av laptops och butiker som behöver försäkra sitt tobakslager låser in detta i ett säkerhetsskåp. Vidare kan nämnas nyckelförvaring, förvaring av annat stöldbegärligt gods, dessa skåp är förborrade för fastbultning i både golv eller vägg.

Ett säkerhetsskåp kan utrustas med ett fackinrede där var och en kan ha ett eget fack på kontoret för att låsa in sin Lap Top över natten. Laptop skåp kan med fördel utrustas med elkodlås där varje behörig användare har koden för enkel tillgång till sitt material / laptop.

5. DEPONERINGS SKÅP

Deponeringsskåpen bygger på värdeskåp och finns idag inbrottsklassade enligt Europanormen EN 1143-2 vilket medger försäkring av kontanter. Det finns även oklassade alternativ men då måste försäkringsfrågan lösas med en separat innehållsförsäkring.
Ett deponeringsskåp har högst upp en utdragbar deponeringslåda i vilken personalen deponerar sin dagskassa. Vid stängning av lådan faller pengarna ned i det låsta skåpet och till denna dörr har endast värdehämtningsföretaget eller butikschefen nyckel eller kod.
Deponeringslådan är givetvis fiskskyddad. Deponeringsskåp är ett vanligt alternativ i butik med flera personer som har dagskassor att redovisa under dagens lopp.

6. NYCKELSKÅP

Det finns oklassade nyckelskåp, tillverkade i 3 mm stålplåt . Denna konstruktion ger ett godtagbart inbrottsskydd men som dock inte godkänns av försäkringsbolagen.

Det krävs nyckelskåp/säkerhetsskåp som är klassade enligt SS 3492 för att få ett godkänt skydd enl. försäkringsbolagen då man vill stöldskydda tex. datorer, nycklar och annan stöldbegärlig egendom.
Ett nyckelskåp kan med fördel utrustas med elkodlås för enkelt användande. Elkodlåset drivs av batterier så det behövs ej dras några elkablar.

7. INBROTTSFÖRDRÖJANDE SKÅP

Enklare skåp tillverkade i tunnplåt som ger ett visst inbrottsskydd samt håller obehöriga personer borta.