Värdeskåp

Här presenteras ett stort urval av kraftiga kassaskåp och värdeskåp

som används främst när man vill stöldskydda kontanter och värdeföremål samt annan stöldbegärlig egendom.


Alla värdeskåpen är klassat av SSF (Stöldskyddsföreningen) enligt normer gemensamma för EU (SS-EN 1143-1 Grade).
Grade klassningen bestämmer hur höga belopp och värden som får förvaras i värdeskåpet.
Beloppsgränserna fastställs av Försäkringsförbundet och är en rekommendation till försäkringsbolagen.
Grade 1. - 80.000 kr
Grade 2. - 140.000 kr
Grade 3. - 210.000 kr
Grade 4 -. 350.000 kr
Grade 5. - 550.000 kr

Söker ni starkare kassaskåp / värdeskåp som skyddar högre belopp? tryck på länken nedan.
Begagnade kassaskåp / värdeskåp med 1 års garanti